דירה רשומה בטאבו עם תת חלקה

דירה רשומה בטאבו עם תת חלקה   

 1. הפניה לביצוע שמאות. 
 2. הסכם רכישה כולל נספחים. 
 3. תשריט, תקנון וצו בית משותף.  
 4. נסח טאבו עדכני. 
 5. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה,
 6. היתר בניה ,טופס 4. 
 7. ספח ארנונה עדכני. 
 8. העתק תעודת זהות של הרוכשים. 
 9. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר). 

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך

 • דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה.  
 • הלוואה לצורך בניה או שיפוץ.  
 • בית מגורים צמוד קרקע על חלקה עצמאית.  
 • בית מגורים צמוד קרקע על חלקה עם בתים נוספים.  
 • שומות לבנק למשכנתאות.